F.A.Q.

Nedan har vi sammanställt en lista av vanliga frågor och svar kring det pedagogiska arbetssättet Flippat Museum. Om du har fler frågor eller synpunkter hör gärna av dig till oss via mail eller telefon.

Vad är flippat museum?

Ett pedagogiskt arbetssätt som vi kallar flippat museum innebär att det ska finnas möjlighet för skolor att genom webbaserad film ta del av information, som tidigare förmedlades via guidade visningar, innan det fysiska besöket på museet. Det bidrar till att museibesöket kan innehålla fler kreativa, diskuterande, problematiserande och nytänkande moment.

Behöver man se filmen för att komma till museet?

Skolprogrammet är uppdelat i tre fristående delmoment. Det är upp till läraren om klassen skall använda alla tre delar eller endast göra ett eller ett par av momenten. Två av programmets delar – filmen och eftermaterialet – finns att tillgå här på webbplatsen. Dessa två delar är tillgängliga också för skolor som inte har möjlighet att besöka museet. Skolprogrammets tre delar bildar dock tillsammans en helhet som innehållsmässigt sträcker sig över flera ämnesgränser och består av olika pedagogiska metoder. Vi rekommenderar därför att ta del av alla tre momenten för att få en så heltäckande upplevelse som möjligt.

Varför har ni gjort en utställning om entreprenörskap?

Idag läggs allt mer fokus på entreprenörskap och entreprenöriella egenskaper värderas ofta högt. Utställningen vill ge perspektiv på begreppet entreprenörskap, dess innebörd och komplexitet, för att lättare kunna förhålla sig till det. Vi vill ge en historisk och samtida kontext till entreprenörskap och samtidigt uppmuntra besökare till att fundera över sina egna entreprenöriella egenskaper.

Med utställningen ”Entreprenörskapande – Ingenting är enkelt, men allt är möjligt” vill Kungliga Myntkabinettet visa på den bredd av entreprenörer som finns i vårt samhälle samt synliggöra hur entreprenörer verkat genom historien och hur de påverkat, och påverkats av, samhällsutvecklingen.

De senaste årens skolreformer har inneburit ett ökat fokus på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom kursplanerna för grundskolan åk 7-9 samt gymnasiet. Detta har Kungliga Myntkabinettet tagit fasta på i utställningen ”Entreprenörskapande” och dess tillhörande skolprogram.

Hur kan Entreprenörskapande användas i skolan?

Det pedagogiska programmet för utställningen är baserat på konceptet flippat museum som syftar till att engagera elever redan innan museibesöket. Läs mer om flippat museum här.

”Entreprenörskapande” och det tillhörande skolprogrammet stämmer väl överens med de kriterier och mål som återfinns i läroplanen för årskurs 7-9 (Lgr11) samt gymnasiet (Lgy11). För att se hur skolan kan använda sig av programmet, klicka på Grundskoleuppgifter eller Gymnasieuppgifter. Där kan du också hitta en specificering av hur ”Entreprenörskap” möter läroplanens mål för åtskilliga ämnen.

Hur gjorde ni urvalet av entreprenörer till utställningen?

Världen är full av fantastiska entreprenörer och tyvärr ryms inte alla i vår utställning. De som är representerade har en anknytning till Sverige samt visar på olika former av entreprenörskap från varierande tider och verksamhetsområden. På vår entreprenörskapsvägg har vi möjlighet att lägga till fler entreprenörskapsporträtt efter hand. Om du har förslag på någon person som du absolut tycker ska vara med kan det skickas till Kungliga Myntkabinettet.

Hur har utställningen ”Entreprenörskapande” producerats?

Utställningen är producerad av Kungliga Myntkabinettet. Produktionen har skett i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, Riksutställningar, Ung Företagsamhet, Thoren Business School och NyföretagarCentrum. Utställningstexterna är skrivna av Kungliga Myntkabinettet samt av författaren och skribenten Anders Johnson. Referensgrupp är Anders Johnson samt journalist och historiker Lotta Gröning.