Om utställningen

Utställningen är för tillfället inte tillgänglig eftersom museet har stängt och förbereder inför flytt till samma byggnad som Historiska museet.

Till lärare och andra som är intresserade av entreprenörskap hoppas vi att filmer, fakta och elevuppgifter på den här sidan kan komma till användning!

Utställningen Entreprenörskapande lyfter fram entreprenörer genom tiderna. Möt bångstyriga människor och låt dig inspireras av deras motgångar, framgångar, gränslösa uthållighet och förmågan att ha timing. Utställningen omfattar sex teman som besökaren kan utforska genom berättelser, fakta och upplevelser – alla med utgångspunkt i människan/entreprenören: