För elever

Gymnasieuppgifter

Lärarrummet

Nedan finner ni PDF-filer med lärarhandledning och utdrag ur LGY11 som knyter an till utställningen Entreprenörskapande – Inget är enkelt men allt är möjligt.

Lärarhandledning

Lärarhandledning och uppgifter.