För lärare

Gymnasieuppgifter

Nedan presenteras de tre arbetsuppgifterna för skolprogrammet Entreprenörskapande – Ingenting är enkelt, men allt är möjligt. Efter uppgifterna följer en specificering av hur uppgifterna stämmer överens med mål och kriterier i läroplanen (Lgy11).