Samarbeten och stöd

KMK har inom projektets ramar inlett samarbeten med flera organisationer och personer.

Centrum för Näringslivshistoria

Lotta Gröning

Anders Johnson

NyföretagarCentrum

Riksutställningar

Thoren Business School

Ung Företagsamhet

Hakon Swenson Stiftelsen

Projektet har fått ett ekonomiskt stöd av Hakon Swenson Stiftelsen.

Länkar

10 teser om entreprenörskap

Studiematerial och lärarhandledning för grund- och gymnasieskolan kopplad till webbportalen Företagsamheten.

Entreprenörskapsforum

Företagsamheten

GEM – Global Entrepreneurship Monitor

GEDI  – The Global Entrepreneurship and Development Institute

Khan Academy