Flippat museum

Flippat Museum bygger på konceptet Flippat klassrum. Flippat museum innebär att vi bistår med ett pedagogiskt paket för skolan som består av digitalt förberedande information, besök på museet som kommer att baseras på aktivt problemlösande, samt arbetsuppgifter att fortsätta med i skolan.

Läs mer om Flippat Museum